ViBBiH Centar
Konferencije COBISS

Konferencija COBISS

Obavještenja i novosti
25. 08. 2016.
Najava instalacije programske opreme COBISS3, V6.7-02, u periodu od 25. do 26. 8. 2016. (COBISS3/Katalogizacija)
Arhiv
 COBISS/OPAC - PRETRAŽIVANJE GRAĐE

Moja biblioteka
(COBISS/OPAC)

  • Pregled pozajmljene građe
  • Produžavanje roka pozajmice
  • Rezervacija građe

Ulaz

 
Za BIBLIOTEKE