COBISS
mCOBISS
ViBBiH Centar
Obavještenja i novosti
08. 06. 2018.
Instalacija programske opreme COBISS3, V6.18-00, u periodu od 9. do 10. 6. 2018. (COBISS3, COBISS3/Katalogizacija, COBISS3/Pozajmica, COBISS3/ Međubibliotečka pozajmica)
Arhiv
 COBISS/OPAC - PRETRAŽIVANJE GRAĐE

Moja biblioteka
(COBISS/OPAC)

  • Pregled pozajmljene građe
  • Produžavanje roka pozajmice
  • Rezervacija građe

Ulaz

 
Za BIBLIOTEKE