ViBBiH Centar
Konferencije COBISS

Konferencija COBISS


19. - 20. novembar 2014
Obavještenja i novosti
02. 09. 2014.
Najava instalacije programske opreme COBISS3, V6.0-03, 4. 9. 2014. (obaveštenje)
Arhiv
 COBISS/OPAC - PRETRAŽIVANJE GRAĐE

Moja biblioteka
(COBISS/OPAC)

  • Pregled pozajmljene građe
  • Produžavanje roka pozajmice
  • Rezervacija građe

Ulaz

 
Za BIBLIOTEKE