ViBBiH Centar
Konferencije COBISS

Konferencija COBISS


19. COBISS konferencija je odložena za 2014.
Obavještenja i novosti
23. 04. 2014.
Najava instalacije programske opreme COBISS3, V5.3-05, 24. 4. 2014. (obaveštenje)
Arhiv
 COBISS/OPAC - PRETRAŽIVANJE GRAĐE

Moja biblioteka
(COBISS/OPAC)

  • Pregled pozajmljene građe
  • Produžavanje roka pozajmice
  • Rezervacija građe

Ulaz

 
Za BIBLIOTEKE