ViBBiH Centar
Konferencije COBISS

Konferencija COBISS

Obavještenja i novosti
11. 12. 2014.
Najava instalacije programske opreme COBISS3, V6.1-01, 13. 12. 2014. (obaveštenje, prilog)
Arhiv
 COBISS/OPAC - PRETRAŽIVANJE GRAĐE

Moja biblioteka
(COBISS/OPAC)

  • Pregled pozajmljene građe
  • Produžavanje roka pozajmice
  • Rezervacija građe

Ulaz

 
Za BIBLIOTEKE