ViBBiH Centar
Konferencije COBISS

Konferencija COBISS

Obavještenja i novosti
12. 04. 2015.
Sve biblioteke u sistemu COBISS.BH za vođenje fonda koriste programsku opremu COBISS3/Fond
Arhiv
 COBISS/OPAC - PRETRAŽIVANJE GRAĐE

Moja biblioteka
(COBISS/OPAC)

  • Pregled pozajmljene građe
  • Produžavanje roka pozajmice
  • Rezervacija građe

Ulaz

 
Za BIBLIOTEKE