mCOBISS
ViBBiH Centar
Obavještenja i novosti
27. 06. 2017.
Instalacija programske opreme COBISS3, V6.12-00(02), u periodu od 27. do 28. 6. 2017. (COBISS3/Fond, COBISS3/Pozajmica)
Arhiv
 COBISS/OPAC - PRETRAŽIVANJE GRAĐE

Moja biblioteka
(COBISS/OPAC)

  • Pregled pozajmljene građe
  • Produžavanje roka pozajmice
  • Rezervacija građe

Ulaz

 
Za BIBLIOTEKE