ViBBiH Centar
Konferencije COBISS

Konferencija COBISS

Obavještenja i novosti
25. 05. 2016.
Promene Uputstva za upotrebu štampača Zebra TLP2844, Uputstva za upotrebu štampača Zebra GK420t, Uputstva za upotrebu štampača Zebra GC420t, Uputstva za upotrebu štampača Metapace L-42DT, Uputstva za instaliranje čitača TTID TT100-B i Uputstva za instaliranje čitača Datalogic SKORPIO instalirane su na web stranici COBISS pod Preporuka za opremu (Štampači, čitači i ručni terminali)
Arhiv
 COBISS/OPAC - PRETRAŽIVANJE GRAĐE

Moja biblioteka
(COBISS/OPAC)

  • Pregled pozajmljene građe
  • Produžavanje roka pozajmice
  • Rezervacija građe

Ulaz

 
Za BIBLIOTEKE