ViBBiH Centar
Konferencije COBISS

Konferencija COBISS

Obavještenja i novosti
19. 01. 2015.
Na web strani COBISS, pod Preporučena oprema (Štampači/čitači bar koda), dodati štampač CITIZEN S310II i uputstva za njegovu upotrebu
Arhiv
 COBISS/OPAC - PRETRAŽIVANJE GRAĐE

Moja biblioteka
(COBISS/OPAC)

  • Pregled pozajmljene građe
  • Produžavanje roka pozajmice
  • Rezervacija građe

Ulaz

 
Za BIBLIOTEKE