ViBBiH Centar
Konferencije COBISS

Konferencija COBISS

Obavještenja i novosti
25. 08. 2015.
Grafička dopuna web stranica: COBISS3, Pristupne stranice biblioteka i Lista svih biblioteka
Arhiv
 COBISS/OPAC - PRETRAŽIVANJE GRAĐE

Moja biblioteka
(COBISS/OPAC)

  • Pregled pozajmljene građe
  • Produžavanje roka pozajmice
  • Rezervacija građe

Ulaz

 
Za BIBLIOTEKE