ViBBiH Centar
Konferencije COBISS

Konferencija COBISS

Obavještenja i novosti
05. 05. 2016.
Uključivanje mogućnosti unosa podataka o domaćoj biblioteci za ažuriranje baze podataka COLIB u programskoj opremi COBISS3, V6.6-00 (obavještenje)
Arhiv
 COBISS/OPAC - PRETRAŽIVANJE GRAĐE

Moja biblioteka
(COBISS/OPAC)

  • Pregled pozajmljene građe
  • Produžavanje roka pozajmice
  • Rezervacija građe

Ulaz

 
Za BIBLIOTEKE