ViBBiH Centar
Konferencije COBISS

Konferencija COBISS

Obavještenja i novosti
02. 03. 2015.
Ažuriranje korisničkih priručnika na portalu Obrazovanje
Arhiv
 COBISS/OPAC - PRETRAŽIVANJE GRAĐE

Moja biblioteka
(COBISS/OPAC)

  • Pregled pozajmljene građe
  • Produžavanje roka pozajmice
  • Rezervacija građe

Ulaz

 
Za BIBLIOTEKE