ViBBiH Centar
Konferencije COBISS

Konferencija COBISS

Obavještenja i novosti
11. 05. 2015.
Prva instalacija online programske opreme COBISS3/Pozajmica u bibliobusu (Kantonalna i univerz. biblioteka, Bihać) u sistemu COBISS.Net
Arhiv
 COBISS/OPAC - PRETRAŽIVANJE GRAĐE

Moja biblioteka
(COBISS/OPAC)

  • Pregled pozajmljene građe
  • Produžavanje roka pozajmice
  • Rezervacija građe

Ulaz

 
Za BIBLIOTEKE