ViBBiH Centar
Konferencije COBISS

Konferencija COBISS


19. COBISS konferencija je odložena za 2014.
Obavještenja i novosti
02. 04. 2014.
Najava instalacije promena br. 30 priručnika COMARC/B u periodu od 3. do 4. aprila 2014. (obaveštenje, promene u priručniku)
Arhiv
 COBISS/OPAC - PRETRAŽIVANJE GRAĐE

Moja biblioteka
(COBISS/OPAC)

  • Pregled pozajmljene građe
  • Produžavanje roka pozajmice
  • Rezervacija građe

Ulaz

 
Za BIBLIOTEKE